Sähkötöiden valvonta ja konsultointi

​​Miksi sähkötöiden valvojaa tarvitaan ja miten siitä sovitaan?

Sähkötöiden valvoja seuraa työmailla urakoitsijan työn laatua ja katsoo että käyttöönottotarkastus ja sovittu käytönopastus toteutuvat sovitusti.

Sähkötöiden valvonta onkin tiivistettynä laadun varmistusta. Sähkötöiden valvontaa suoritetaan yleensä suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana, joka voi kestää takuuajan päättymiseen saakka. Sähkötöiden valvonnan avulla katsotaan, että sähköjärjestelmien toteutus on urakkasopimuksen mukainen esimerkiksi laadusta tai taloudellisesti toteutuksesta tinkimättä.

Hyvin ja huolellisesti toteutetulla suunnittelulla ja sähkötöiden valvonnalla taataan muun muassa turvallinen ja laadukas työn lopputulos.

Hankkeen tilaaja voi halutessaan ostaa projektiin sähkötöiden valvojan, josta laaditaan erillinen sopimus tilaajan ja sähkötöiden valvojan kesken. Sopimuksesta on hyvä käydä ilmi valvontatehtävien sisältö ja vastuut. Yleensä sähkötöiden valvoja halutaan mukaan heti projektin alkuvaiheessa ja valvontatyö aloitetaan suunnitelmien tarkastamisella, jotta tilaaja saa toiveidensa mukaiset suunnitelmat tarkastettuna ja voi täten turvallisin mielin siirtyä kohti rakennusurakan aloittamista.

Sähkövalvoja huolehtii, että urakoitsija suorittaa tilatut toimenpiteet ja että suoritus on sähkölain vaatimusten sekä hyvien asennustapojen mukaisesti tehty.

Konsultointi apua urakkaan

Konsultointia ja apua suunnitteluun kannattaa aina tilata niin sanotusti puolueettomalta osapuolelta. Olemme apuna aina suunnittelusta valmiiseen urakkaan asti. Voimme tehdä myös projektin vetoa konsultointityönä, johon voi sisältyy esimerkiksi tarjousten vertailua, valvontaa tai projektin vastaanottoa, joten voit jättää huoletta valvontatyöt ammattilaisen vastuulle.

Meiltä saat konsultaatiota aina projektin eri vaiheisiin, ja konsultaatiota voidaan pyytää, vaikka vain tarjousten läpikäynnin ajaksi. Esimerkiksi juuri tarjouksen vertailussa on hyvä käyttää konsultaatiota apua, jolloin saat kysyttyä tärkeitä kysymyksiä ennen ison päätöksen hyväksymistä. Yleensä halvimman tarjouksen jättäjä ei ole aina se edullisin ja on hyvä muistaa kysyä aina lisäkysymyksiä tarjouksiin liittyen.

Konsultoija voi olla mukana myös vain jossakin osa-alueessa, joten konsultaatio ei sido sinua pitkäksi aikaa. Esimerkiksi suunnittelu- ja tarjousvaiheissa voit kysyä apua suunnitelmien tarkastamiseen, jolloin pystyt keskittymään entistä paremmin kokonaisuuden hallintaan ja esittämään omia toivomuksiasi projektin etenemiseen liittyen. Myös toteutusvaiheessa asennustöiden edistymistä voidaan seurata aina sovituin väliajoin yhteisesti sopien.

Sähköurakoissa voimme tehdä konsultaatiota myös valvontatyönä. Voimme valvoa sovitusti töiden edetessä ja varmistamme, että kaikki työt toteutetaan projektin edetessä tilaajan etujen ja suunnitelmien mukaisesti.

Tarvittaessa voimme tarkastaa lopulliset dokumentit ja katsoa, että kaikki on tehty määräysten mukaisesti.

Teemme konsultointia esim. latausratkaisuihin liittyen. Konsultointi voi pitää sisällään: esiselvitystä, suunnittelua, valvontaa tai esimerkiksi koulutuksia.

 

Hinnasto

  • Tuntihintamme on 95 eur (alv 0 %), arkisin klo 8-16.
  • Työajan ulkopuolella tapahtuva konsultointi (esim. hallitusten kokoukset), sovitaan tapauskohtaisesti
  • Matka-aikaveloitus toteutuneiden aikojen ja kilometrien mukaisesti

Ota yhteyttä