Lue alta case-esimerkki latauslaitteen asentamisesta omakotitaloon.

Garon latauslaite

Asiakas halusi omakotitaloon sähköauton latauslaitteen yhdelle täyssähköautolle sekä varauksena tulevaisuutta varten myös toisen hitaamman latauslaitteen

Ennen latauslaitteen asentamista kiinteistöön tehtiin nykytilan kartoitus. Kartoituksessa selvitettiin kiinteistön sähköjärjestelmien soveltuvuus sähköauton lataamista varten sekä kartoitettiin ja suunniteltiin latauslaitteiden paikat.

Nykytila kartoituksen ja raportin jälkeen kiinteistöön voidaan asentaa sähköalan ammattilaisen suosittelema latauslaite. Kiinteästi asennettava sähköauton latauslaite tulee valita aina tapauskohtaisesti.

Lisäksi kartoituksessa on hyvä selvittää asiakkaan lataustarve ja ajomäärä. Tällä valinnalla ja selvityksellä varmistetaan, että juuri kyseiseen kiinteistöön ja asiakkaan tarpeisiin löytyy sopiva laite. Latauslaitteen valintaan taas vaikuttavat muun muassa esimerkiksi tulevan auton teho, kiinteistön kapasiteetti ja laitteen sijoituspaikka.

Tässä tapauksessa asiakas ajoi keskimäärin 100 kilometriä päivässä ja pidempiä reissuja tuli harvemmin, joten kohteeseen saatiin valittua kustannustehokas latauslaite (Garon latausasema)

Tiesitkö, että suomalainen ajaa autolla keskimäärin vuodessa noin 18.000 kilometriä, mikä tekee päivittäisenä ajomatkana noin 50 km, jolloin suurimmalle osalle suomalaisista riittäisi jo pelkästään hidas lataus kotona. Koti onkin tyypillinen latauspaikka; 90 %:a autoon tarvittavasta energiasta ladataan pääsääntöisesti kotona.

Garon latauslaite

Latausasemaan liittyviä asioita joita on hyvä miettiä

Dynaaminen kuormanhallinta

Dynaaminen kuormanhallinta tarkoittaa, että latausasema sovittaa lataustehoa talon muuhun virrankulutukseen, joten sinun ei tarvitse huolehtia sulakkeen palamisesta. Voit käyttää tehokkaasti käytettävissä olevaa sähköä.

Älykäs pilvipalvelu

Nykyään puhutaan myös paljon älykkyydestä ja markkinoille on tulossa paljon pilvipalveluita. Ominaisuutta hyödyntämällä saat käyttöösi joustavia ja hyödyllisiä lisäpalveluita. Pilvipalvelut voivat maksaa lisähintaa, joten mieti tarvitsetko palvelua käyttöösi.

Pistorasioiden määrä

Jos sinulla on kaksi autoa ja haluat ladata autoasi samanaikaisesti, sinun ei tarvitse välttämättä ostaa kahta latausasemaa. Latauslaitteita löytyy myös kahdella pistokkeella.

Helppokäyttöisyys ja luotettavuus

Latausaseman tulee olla käyttäjäystävällinen. Valitse itsellesi latausasema, joka on helppokäyttöinen ja luotettava. Vertaile laitteiden ominaisuuksia ja kysy asentajan / suunnittelijan mielipidettä.

Hinta

Kuten aina, hinta on tärkeä tekijä, kun valitset latausasemaa kotiin. Hinta asettaa myös tietyn rajan sille, kuinka hyvän latausaseman saat ja mitä palveluita latausasemaan tarvitset.

Säädettävä latausteho

Lataustehoa (kW) voidaan säätää myös ilman kuormanhallintaa aina tarpeen mukaan. Joissain malleissa on nappi ulkona tai laitteen sisältä löytyy niin sanottu ”dip-kytkin”. Tämä mahdollistaa rajoituksen, joko ylös tai alas päin (latausaseman mallin rajoissa). Tällöin tulee varmistua, että talon kapasiteetti riittää lataukseen ilman kuormanhallintaa.

RFID-lukija

RFID tarkoittaa tunnistusta eli latausaseman käyttäjä voidaan tunnistaa esim. kirjastokortilla tai jollakin muulla tunnisteella, joka käy vain juuri sinun latauslaitteeseesi. Jos laite on esimerkiksi taloyhtiön pysäköintialueella, voi olla järkevää varustaa laturi lukijalla ja ohjelmoida laite käyttöösi.

Latauskaapeli – pistorasia vai kiinteä

Kiinteää kaapelia suositellaan pääsääntöisesti aina kotilatauslaitteisiin. Myös pidempi latausjohto voi olla hyödyksi riippuen siitä, mihin latausasema on asennettu. Joissakin malleissa latausjohdon pituuden voi valita tilausvaiheessa 5-10 m väliltä. Mieti myös latauslaitteen paikkaa, ennen kuin ostat laitteen. Paikkaa on hyvä miettiä kartoitusta tehdessä.

Kiinteistön kapasiteetin selvitys ja raportti

Ennen latauslaitteen asentamista kiinteistön sähkökapasiteetti tarkistettiin ja tarkistuksesta tehtiin raportti sekä suunnitelmat.

Suomessa omakotitalojen yleisin pääsulakekoko on 3 x 25A. Asiakkaalta löytyi myös 25 A:n pääsulake, jolloin kaikkea kodista löytyvää 25 A:n virtaa ei voitu käyttää pelkästään sähköauton lataamiseen. Latausta suunniteltaessa tulee pääsulakkeen takana olevat muut sähkökuormat ottaa huomioon, jolloin selviää paljonko sähköä voidaan vapauttaa pelkästään sähköauton lataamista varten.

Kun tehot ovat keskisuurissa taloissa rajoilla, on hyvä miettiä dynaamista kuormanhallintaa. Tällöin latauslaitteen turvaamiseksi pääkeskukseen asennetaan lisäksi kuormanhallintajärjestelmä, joka valvoo kiinteistön pääsulakkeita ja estää sulakkeiden ylittymisen sähköauton lataamisen aikana. Kuormanhallinta säätää latauslaitteen virtaa koko ajan dynaamisesti 6 – 16 A:n alueella, joten asiakkaan ei tarvitse murehtia sulakkeiden ylittymisestä.

Garon latauslaite

Latauslaitteen paikan valinta ja asentaminen

Latauslaitetta asennettaessa valitaan ensin latauslaitteelle paikka yhdessä asiakkaan kanssa.

Paikkaa valitessa on hyvä kiinnittää huomiota latauspistokkeen sijaintiin sekä tulevaan kaapelointiin. Tässä tapauksessa latauslaite laitettiin seinälle autotalliin ja viereen tehtiin valmius myös toista latauspistettä varten.

Näin asiakas sai hyvän varautumisen tulevaisuutta varten, kun asennukset saatiin tehtyä kerralla valmiiksi. Asentamisen jälkeen asiakkaalle kerrottiin vielä käyttö- ja huolto-ohjeista.

Ennen latauslaitteen asentamista sähköauton lataaminen tehtiin tilapäislatauslaitteella, jota ei ole hyvä käyttää pysyvästi sähköauton lataamiseen.

Sähköautojen mukana tulee yleensä tilapäislatauslaite, jolla auton saa ladattua tavallisesta pistorasiasta. Nimensä mukaisesti laite on tarkoitettu vain sähköautojen tilapäiseen lataamiseen. Mikäli tilapäislaitetta käyttää pitkään tulee ennen lataamisen aloittamista varmistua ammattilaisen toimesta, että pistorasiaa on turvallista käyttää. Tässä vaiheessa on vielä hyvä huomauttaa, että tavallista pistorasiaa ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön, mitä sähköauton lataaminen jatkuvassa käytössä vaatii, vaan ne on mitoitettu esimerkiksi kodinkoneille.

Huom. Suosituksena on, että pistorasiasta otettaisiin maksimissaan 8A virtaa auton lataamiseen. Tavallisen pistorasian jatkuva ylikuormittaminen aiheuttaa ylikuumenemis- ja palovaaran. Lisäksi painava tilapäislatauslaite saattaa aiheuttaa mekaanisen rasituksen pistorasialle.

Muista ainakin nämä opit

  1. Vältä tilapäisratkaisuja ja jätä sähköauton latausasemien asentaminen ammattilaiselle
  2. Suunnittelu ja kartoitus on hyvä aloittaa hyvissä ajoin
  3. Jos käytät kotoa löytyvää tavallista pistorasiaa, pyydä ammattilainen tarkistamaan, että pistorasia ja muut kytkennät kestävät sähköauton lataamisesta aiheutuvat rasitukset
  4. Säilytä latauskaapelia huolella ripustamalla se esimerkiksi käytön jälkeen koukkuun. Älä jätä pistoketta roikkumaan pistorasiasta, jolloin pistorasiaan saattaa vaurioitua rasituksen seurauksena.