Sähköautojen latauspisteet taloyhtiölle

Nykytilan kartoituksesta latauspisteiden toteutukseen.

Näillä ohjeilla onnistut latauspisteiden toteutuksessa

Taloyhtiön nykytilan kartoitus

Nykytilan selvityksessä selvitämme, mahdollistaako kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä sähköauton latauspaikkoja sekä kuinka moneen sähköautonlatauspisteeseen järjestelmän kapasiteetti on riittävä. Riittävyyden kannalta määräävin tekijä on pää-/kiinteistökeskuksen pääsulakeko ja nykyisten autolämmityspisteiden kaapelointien riittävyys (mikäli tarkoitus on hyödyntää nykyistä autolämmityskaapelointia sähköautonlataukseen).

Nykytilan selvityksemme perustuu kohteesta saatavilla oleviin sähkösuunnitelmadokumentteihin sekä erikseen sovittuun kohdekäyntiin, jonka avulla voimme kartoittaa kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisumahdollisuudet sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi.

Selvityksemme lopputuloksena syntyy aina kirjallinen raportti, jossa kerromme kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän soveltuvuudesta sähköauton lataukseen, sekä esitämme näkemyksemme mukaan parhaat ratkaisut latauspisteiden toteuttamiseksi. Raporttiimme sisältyy aina myös eri ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen.

Toteuttamamme kartoitusraportin avulla asiakas voi halutessaan myös kilpailuttaa yritykset ja toteuttaa sähköautojen latausjärjestelmän.

Mitä kartoitusraportti sisältää

 • Sähköjärjestelmän rakenteen ja kapasiteetin selvitys
 • Lämmitystolppien ja sähkökeskusten kunnon arviointi
 • Kaapelointien tarkastus
 • Yhteenveto ja ehdotus

Hinnasto (sis.alv 24%)

Sähköauton latauspisteiden suunnittelu

Jos nykytilaselvityksen pohjalta tehdään päätös sähköauton latauspisteiden hankkimisesta, voimme tarjota myös varsinaisen sähköauton latauspisteiden suunnittelun, kysy tarjousta suunnittelusta. Suunnittelutyön tuloksena syntyy asiakasta kuunnelleen tehty sähkösuunnitelma, jolla asiakas voi kilpailuttaa urakoitsijat ja saada täsmällisempiä tarjouksia työstä.

Suunnitteluvaiheessa valitsemme asiakkaalle parhaiten soveltuvat latausasematyypit, suunnittelemme latausasemien sijoituspaikat kaapelointeineen sekä mahdollisesti huomioimme tarvittavat vahvistukset kiinteistön sähköverkkoon, sähköliittymään jne.

Voimme tarjota asiakkaillemme sähköauton latauspisteiden suunnittelun Avaimet käteen -palveluna. Palvelussa teemme latauspisteisiin liittyvän nykytilanselvityksen, suunnittelun, olemme auttamassa kilpailutuksessa ja voimme hoitaa myös työmaavalvonnan talonyhtiön apuna.

Lue kuinka toteutimme sähköautojen latauspisteet 10 huoneiston taloyhtiöön Espoon Nupurissa

Miten latauspisteiden hankinnassa kannattaa edetä

1. Tutustu latausratkaisuihin

Oletko ostamassa sähköautoa ja mietit montako kilometriä, haluat ajaa autolla päivittäin? Tutustu ensin latausratkaisuihin ja mieti, mitä ratkaisua valitessa kannattaa huomioida. Esittele hankinta taloyhtiölle.

2. Aloita työt sähköjen nykytilan kartoituksella

Kiinteistönne sähköjen nykytilan selvitys on hyvä teettää asiantuntijalla, jolloin asiantuntija tulee paikan päälle selvittämään, miten sähköjärjestelmänne soveltuu sähköautojen lataamista varten. Kartoituksen tuloksena syntyy raportti, josta ilmenevät kohteenne tiedot sekä millaisia vaihtoehtoja teillä on latauksen järjestämiseen. Katso mitä kartoitusraportti sisältää ja mitä se maksaa.

3. Kilpailuta ratkaisu ja keskity suunnitteluun

Kun tarpeet ja olosuhteet on kartoitettu sekä suunnitelma on valmiina, voidaan kokonaisratkaisu kilpailuttaa eri toimijoiden kesken. Näin saat tietoosi myös hankkeen todelliset kustannukset. Muista panostaa suunnitteluvaiheeseen!

4. Asennus ja latauksen aloittaminen

Urakoitsija asentaa laitteet sovitusti suunnitelmien mukaan. Meiltä saat tarvittaessa myös latauspisteiden käytönopastuksen. 

5. Vian sattuessa?

Mikäli laitteet vikaantuvat tai jokin ei toimi, voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta, olemme erikoistuneita myös laitteiden korjauksiin ja vikojen selvityksiin. Voimme testata laitteesi erillisellä laitteella, jolla voidaan taata latauslaitteiden turvallisuus.

 • Turvallisuustestaus
 • Toimintotestaus
 • Vianhaku/korjaus

Sähköautojen latauspisteet, mitä tulee huomioida rakentamisessa?

Vaatimukset sähköautopaikkojen rakentamiselle

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 lopulla lain, joka velvoittaa rakentamaan tietyn kokoisien uusien rakennuksien pysäköinti-alueille sähköajoneuvojen latausvalmiuden. Latauspisteiden rakennusvelvoite koskee uusista sekä laajasti peruskorjattavista rakennuksista niitä, joiden rakennuslupahakemus tulee vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Mitä lailla ja vaatimuksilla sitten tarkoitetaan?

Latauspistevalmiudella tarkoitetaan putkitusta tai muita johtoteitä (esim. jakelukiskoa), joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten, sekä kaapelointia sähköajoneuvojen latauspisteitä varten. Näin ollen latauspistevalmius mahdollistaisi tarvittavan kaapeloinnin ja latauspisteiden asentamisen myöhemmin ilman, että tarvitsee puuttua rakenteisiin tai maanrakennustöihin.

Latauspistevalmius koskee niin liike- ja julkiskiinteistöjä kuin asuinkiinteistöjä ja niihin liittyviä pysäköintirakennuksia. Latauspistevalmius koskee sekä uusia ja laajamittaisesti korjattavia rakennuksia että olemassa olevia kohteita. Myös pysäköintipaikkojen lukumäärä kohteessa vaikuttaa siihen, miten uusi laki velvoittaa kiinteistöä.

Tutustu lakiin tarkemmin: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733

Miksi jakelukisko on järkevä ratkaisu sähköautojen lataukseen?
 • Voit suunnittella vapaammin
 • Lopulliset virranottopisteet voidaan lisätä vaikka jälkikäteen
 • Jakelukisko tarjoaa valmiuden sähköautojen lataukseen, jota edellytetään rakennuslaissa
 • Kiskoa voidaan laajentaa helposti jälkikäteen
 • Kiskon asennus on edullisempi
 • Suunnitteluvaiheessa saavutetaan tilansäästöä keskuksella, tarvitaan vain yksi lähtö keskukselta.

Kysy lisää jakelukiskoista ja niiden suunnitelusta.

Kuormanhallinnan toteuttaminen ja tarpeellisuus kiinteistössä

Mitä älykäs kuormanhallinta tai lataus tarkoittaa?

”Se huolehtii, ettei latauspisteiden aiheuttama lisäkuormitus ylitä kiinteistön sähköjärjestelmän kapasiteettia. Älykäs kuormanhallinta on erittäin tärkeä ominaisuus, joka mahdollistaa vanhankin sähköjärjestelmän käyttämisen sähköautojen lataukseen soveltuvaksi ilman kalliita sähköremontteja.”

Yleensä kuormanhallinta toteutetaan jollakin logiikkayksiköllä, johon latauslaitteet liitetään tietoliikennekaapeleilla. Kultakin latauslaitteelta vedetään siis oma kaapeli kytkimelle, jonka kautta liitytään kuormanhallintayksikölle. Tällöin yksittäisen laitteen vika ei vaikuta muiden laitteiden toimintaan. Joissakin tapauksissa yhteys voi olla myös langaton, kaapelointi on kuitenkin aina toiminnaltaan varmempi. Kuormanhallinta voi toimia myös täysin paikallisesti.

Kuormanhallinnan tarpeellisuus tulee yleensä vastaan siinä kohtaa, kun autojen kysyntä kasvaa ja täten latausjärjestelmää on tarpeen rajoittaa. Rajoituksen seurauksena autojen lataustehoa lasketaan tasaisesti ja kaikki autot saavat virtaa annetun kapasiteetin puitteissa.

Hyödyt

 • Sähköliittymä ei ylikuormitu
 • Sähköautoja voi ladata useilla paikoilla yhtä aikaa
 • Sähköautojen lataus on turvallista ja mahdollista vanhemmassakin sähköliittymässä
 • Sopii talonyhtiöille, jossa virtaa jaetaan tasapuolisesti autoille

Valitsenko hitaan vai nopean latauspisteen?

Sähköautojen latauspisteet yleistyvät kovaa vauhtia ja yleensä asiakkaat eivät tiedä, mikä olisi järkevä valinta latauslaitteeksi.

Valittavissa kun on kaikenlaisia latauslaitteita aina hitaasta/pienestä suuritehoiseen latauspisteeseen. Latauspisteen tarve riippuu käytännössä siitä, kuinka kauan esimerkiksi asukas viettää aikaa kohteessa eli ladataanko autoa puoli tuntia vai yön yli. Normaalitehoisilla latauslaitteilla voidaan ladata autosta riippuen noin 20–100 kilometriä lisää toimintamatkaa tunnissa, kun taas suuritehoisella pikalatauslaitteella saadaan lisättyä toimintamatkaa noin 100–300 kilometriä puolessa tunnissa.

Kun suunnitellaan latausjärjestelmää, tulee ensiksi ottaa huomioon lataustehon tarve. Tarpeeseen vaikuttaa aina olemassa oleva auto tai autokanta ja millainen valmius tarpeella halutaan saavuttaa. Esimerkiksi lataushybrideille, joiden akuston koko on pieni, riittää hyvin pienitehoisetkin latauslaitteet, latausaikojen pysyessä silti hyvin kohtuullisina. Täyssähköautojen tehon tarve on taas merkittävästi suurempi. Niiden akustojen koot vaihtelevat 40 kWh:sta noin 100 kWh:iin.

Monesti mitoituksen ja tarvemäärittelyn apuna käytetään keskimääräistä ajosuoritetta päivässä ja keskimääräistä kulutusta. Keskimääräinen kulutus autoilla on luokkaa 20 kWh/100 km ja keskimääräinen ajosuorite Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen mukaan on noin 50 km päivässä. Todellisuudessa ajosuorite voi olla mitä tahansa esimerkiksi 0–1000 km välillä päivän aikana, joten ihannetilanteessa akusto tulisi saada täyteen yön aikana.

Toinen huomioitava asia on kiinteistön olemassa olevan liittymän latausjärjestelmälle käytettävissä oleva teho. Tämä on käytännössä liittymän tehon ja mitatun huipputehon erotus, mikäli latausjärjestelmää ei varusteta älykkäällä kuormanhallinnalla.

Sähköauton lataamisen kulujen kohdennus taloyhtiössä

Monesti kysytään, että mitä ladattavan ajoneuvon latauksen hinta on vuodessa? Keskimääräisesti voidaan sanoa, että vuodessa se on noin kuusinkertainen tavallisen auton lämmitykseen verrattuna ja tämän takia sähköauton lataamisesta aiheutuneet kustannukset tulisi aina pystyä veloittamaan ladattavan ajoneuvon käyttäjältä.

Sähköauton lataamisen edellytyksenä taloyhtiössä onkin yleensä se, että lataamiseen käytettävä energia on pystyttävä mittaamaan kustannusten kohdentamiseksi. Mittauksen tulee aina täyttää mittauslaitedirektiivi (MID).

Mittareita voidaan lukea ohjelmallisesti väylän kautta tai niitä voidaan käydä lukemassa manuaalisesti. Sähkön laskuttamista varten on hyvä sopia esimerkiksi energiamittarin lukeman ilmoituksesta isännöitsijälle / taloyhtiölle neljännesvuosittain. Lisäksi talonyhtiö voi esimerkiksi sopia, että kerran vuodessa mittarinluennan voi suorittaa huoltomies, jolloin voidaan tarkistaa, että käyttäjän ilmoittamat lukemat täsmäävät.

Tapoja on monia, mutta on hyvä muistaa, että latauksen tulisi olla käyttäjäystävällistä ja latauslaitteita tulisi ennemmin miettiä kokonaisena järjestelmänä. Latausjärjestelmässä tulee ottaa huomioon kiinteistön ja lataajien tarpeet sekä lataamiseen tarvittavat ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia on esimerkiksi lataajan tunnistaminen sekä erikseen sovittava laskutuspalvelu.

Olen kiinnostunut kartoitusraportista tai asennuksesta