Sähkösuunnitelmat koostuvat useammasta dokumentista, jotka liittyvät toisiinsa. Kiinteistön koko, tarpeet ja järjestelmät vaikuttavat siihen, mitä suunnitelmia kyseiseen kiinteistöön aina laaditaan, näin myös saadaan käsitys siitä, mitä suunnitelmia tulet tarvitsemaan.

Alla on esitetty yleisimmät piirustustyypit järjestyksessä. Joukkoon on lisätty myös semmoisia suunnitelmia, joita et välttämättä tarvitse, mutta näistäkin on hyvä tietää perusasiat.

Garon latauslaite

Piirustusluettelo

Piirustusluettelossa on lueteltu kaikki talosi sähkösuunnitelmat piirustusnumeroineen. Mikäli suunnitelmat päivittyvät merkitään luetteloon aina muutostunnuksia (A, B, C jne.), dokumentit on hyvä myös merkitä muutospäivämäärällä. Luettelon avulla pidetään siis suunnitelmia ajan tasalla työmaan edetessä.

Asemapiirustus

Asemapiirustuksessa esitetään tontilla kulkevat maakaapelit, pihavalaisimet ja mahdolliset muut sähkölaitteet, joita ei kannata esittää tasopiirustuksissa. Tällä dokumentilla saadaan luotua kokonaiskuva tontilla olevista kaapeleista.

Sähkösuunnittelija laatii asemapiirustuksessa esitetyt suunnitelmat yleensä arkkitehdin ja/tai pihasuunnittelijan laatiman asemapiirustuksen pohjalta. Kun asemapiirustusta aloitetaan tekemään varsinkin ihan uudella tontilla, on hyvä varmistua, että pihasuunnittelija on miettinyt esim. hyvät paikat pihavalaistukselle. Joskus voidaan tarvita myös erillinen putkituskuva, jos maatyöt alkavat etuajassa.

Tasopiirustukset (sähkösuunnitelma)

Tasopiirustus tai yleisemmin sähkösuunnitelma on suunnitelma, joka tulee usein ensimmäisenä mieleen, kun sähköistä aloitetaan puhumaan. Piirustuksessa esitetään sähköpisteet (pistorasiat, valaisimet yms.) sekä niiden johdotukset.

Isojen kiinteistöjen tasopiirustukset jaotellaan siten, että rakennus jaetaan erillisiin piirustuksiin kerroksittain.

Sähkösuunnittelija laatii tasopiirustukset arkkitehdin laatimiin pohjapiirustuksiin.

Garon latauslaite

Kaaviot ja periaatekaaviot

Sähkösuunnitelmat sisältävät aina kaavioita. Yleisimpänä on maadoituskaavio. Muita kaavioita ovat nousujohtokaavio sekä tele- ja turvajärjestelmien järjestelmäkohtaiset periaatekaaviot. Kaavioissa esitetään järjestelmään liittyvät laitteet ja niiden välisten kaapeleiden tyypit. Kaaviot ovat yleensä periaatteellisia ja niihin liittyvien sähköpisteiden (esim. antennirasiat) määrät ja paikat tulee katsoa tasopiirustuksista, joissa on esitetty sähköpisteiden sijainnit.

Garon latauslaite

Pääkaaviot (pääkeskus ja ryhmäkeskus)

Pääkaavioissa on esitetty sähkökeskusten teknisiä tietoja sekä keskuksesta löytyvät liittymisjohtojen syöttöjen ja kaapelien lähtöjen paikat (esim. lähdöt valaistuksille, pistorasioille ja muille laitteille). Tämä on tärkeä dokumentti ja se on syytä pitää aina ajan tasalla.

Piirikaaviot

Piirikaavioissa esitetään sähkökeskusten ohjauksiin liittyvät liittimet, kojeet ja johdotukset tunnuksineen. Nämä liittyvät yleensä isompiin kokonaisuuksiin. Piirikaavioita ei välttämättä laadita yksinkertaisista yksittäisistä ohjauksista, ellei asiakas erikseen pyydä.

Sähköselostus

Sähköselostus sisältää rakennuttajan, rakennuskohteen ja asennettavien sähköjärjestelmien tietoja. Selostuksessa on usein myös vaatimuksia siitä, miten asennukset on tehtävä ja millaisia tarkastuksia ja mittauksia asennuksille on tehtävä ennen asiakkaalle luovuttamista.

Garon latauslaite

Valaisinluettelo

Valaisinluettelossa esitetään valaisimien mallit, kiinnitykset, määrät ja olennaisimmat tekniset tiedot. Luettelo auttaa tilaaja saamaan oikeat määrät valaisimien hankintaan liittyen. Näin myös valaisinmallit pysyvät hyvässä tallessa.

Muut piirustukset ja selostukset

Suunnitelmat voivat sisältää myös muita ei niin vakiintuneita suunnitelmia, joissa esimerkiksi tarkennetaan sähköasennusten sijoittelua (detaljikuvat) tai ilmoitetaan sähköasennustarvikkeiden määriä (määräluettelot).

Mikäli kiinteistöön suunnitellaan automaatiojärjestelmä tai älykotijärjestelmä, jolla ohjataan esim. valaistusta, siihen liittyen voidaan laatia selostuksia ja toimintakortteja.

Mitä suunnittelutyö sisältää?

Sähkösuunnittelun hinnoittelu sisältää suunnitelmien piirtämisen, mutta yleensä työhön liittyy myös erilaisia laskelmia ja mitoituksia, joihin esimerkiksi piirustuksissa kaapelityypit perustuvat.

Tärkeimpiä asioita laskelmia ja mitoituksia tehdessä on, että suunnitelmat laaditaan siten, että oikosulkuvirtavaatimukset täyttyvät ja asennukset tehdään aina standardien ja ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelu sisältää myös asiakkaiden toiveiden huomioimisen suunnittelussa sekä tarvittavat yhteensovituspalaverit.

Garon latauslaite

Mitä sähkösuunnitelmissa olevat piirrosmerkit tarkoittavat?

Meiltä saat lähtötietojen ja aloituspalaverin jälkeen sähkösuunnittelun aloitusoppaan, jossa käydään merkkien selityksiä läpi sekä kerrotaan prosessin etenemisestä. Piirrosmerkkien avulla voit tarkistaa ja katsoa, että haluamasi asiat ovat oikeilla paikoilla.

Mitä käyttöpiirustukset / loppukuvat ovat ja mistä ne saan?

Sähköasennustöiden valmistuttua sähköurakoitsija luovuttaa asiakkaalle punakynäkuvat, joihin on merkitty muutokset, jotka on tehty asennustöitä tehdessä. Asennustöitä tehdessä tehtävät muutokset voivat olla esimerkiksi pistorasian siirto tai laitteiden/johtoreittien muuttunut sijainti. Muutokset voivat olla myös suurempia muutoksia/lisäyksiä, joista sähköurakoitsija on sopinut suoraan kanssasi.

Kyseiset piirustukset ovat tärkeitä kiinteistön sähköjärjestelmän käytön ja muutostöiden sujuvuuden sekä turvallisuuden kannalta, joten niiden tulisi vastata aina tehtyjä sähköasennuksia. Piirustukset kannattaa piirtää puhtaaksi heti asennusten valmistuttua, jotta piirustukset saadaan arkistoitua asiallisesti ja mahdolliset sähköasennusten muutokset voidaan tulevaisuudessa tehdä suoraan sähköisessä muodossa olevien PDF- ja DWG-kuvien pohjalta. Puhtaaksi piirrettyjä tarkepiirustuksia/punakynäkuvia kutsutaan taas loppukuviksi.

Voit pyytää meiltä erillisen tarjouksen piirustusten puhtaaksi piirtämisestä tai voimme sopia jo sähkösuunnittelutyön yhteydessä hinnan, jolla voimme muutokset dokumentoida. Meillä tarjoukseen sisältyy aina kaikki tavanomaiset sähköasennustöissä tarvittavat suunnitelmat!