Tässä blogiartikkelissa kerromme, mistä hyvä sähkösuunnitelma koostuu ja mitä tietoja suunnittelun aloittamista varten tarvitaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Lause todellakin pitää paikkansa.

Tiesitkö, että hyvin tehty sähkösuunnitelma auttaa sinua esimerkiksi kotisi sähköjärjestelmän käytettävyydessä esimerkiksi valittavan älykotiratkaisun avulla tai se voi tuoda sinulle kustannussäästöjä rakennusvaiheessa?

Kun sähkösuunnittelu on tehty huolella, niin myös sähkötyöt onnistuvat nopeammin ja turvallisemmin. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi sähkösuunnitelmat toteutetaan aina projektikohtaisesti asiakasta kuunnellen.

Sähköauton latauspiste hidaslataus

Millainen on hyvä sähkösuunnitelma – ja mitä siihen sisältyy?

Sähkösuunnitelma on yksi osa rakennussuunnitelmaa. Sähkösuunnitelmassa määritetään muun muassa paikat valopisteille, valokatkaisijoille ja sähköpistokkeille. Tarpeen tullen suunnitelmaa voidaan lisätä myös valmius älykotiratkaisulle.

Sähkötöiden suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota hyvissä ajoin. Suunnittelu on ajankohtaista viimeistään siinä vaiheessa, kun kiinteistön rakennuspiirustukset ovat valmiit ja olet saanut asemakuvan luonnosteltua yhdessä pääsuunnittelijasi kanssa sekä olet miettimässä sähköliittymän tilaamista.

Rakentamisen aikana on myös hyvä huomioida, että sähkösuunnitelma sisältää erilaisia dokumentteja, joita tarvitaan hyvissä ajoin töiden etenemisen sujuvuuden kannalta.

Sähkösuunnitelman avulla määritellään sähkö- ja valaistusjärjestelmien tarkempi toteutustapa sekä otetaan huomioon asukkaan toiveet. Lue lisää miksi sähkösuunnitteluun on hyvä kiinnittää huomiota.

Yleensä rakennusvalvonta vielä vaatii, että sähkösuunnitelmat laaditaan aina uudisrakennusta rakennettaessa.

Sähkösuunnittelu on hyvä tehdä myös aina saneerauskohteisiin, sillä muutoksista jää täten dokumentit talteen. Yleensä isännöitsijä vielä vaatii suunnitelmia ennen töiden aloittamista ja pyytää korjattuja sähkökuvia töiden valmistuttua. Sähkösuunnitelmien laatiminen kuuluu sähkösuunnittelijan tehtäviin.

Ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan avulla voidaan varmistua siitä, että suunnitelman mukaiset asennukset noudattavat kaikkia sähköalan määräyksiä ja että lopputulos vastaa myös asiakkaan tarpeita ja toiveita.

Sähköauton latauspiste hidaslataus

Miten sähkösuunnitelma tehdään?

Sähkösuunnitelma tehdään aina yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa. Esimerkiksi omakotitalon kohdalla kartoitamme asukkaiden tarpeet ja toiveet, joiden perusteella suunnittelemme valopisteiden ja sähköpistokkeiden paikat ja sijainnit parhaiten käyttöä vastaavaksi.

Sama pätee tietenkin myös yritysten toimitiloihin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus pyytää muutostöitä projektin edetessä, jolloin yhteistyön merkitys kasvaa aikataulujen pitävyyden kannalta tärkeäksi.

Sähkösuunnittelua tehtäessä asiakkaalla olisi hyvä olla jonkinlainen käsitys myös tulevasta sisustussuunnitelmasta tai toiveista. Suunnittelu on tärkeää, jotta esimerkiksi asuntoon voidaan varata tarvittava määrä pistokkeita oikeaan paikkaan.

Lisäksi suunnittelussa kannattaa huomioida, että pelkkä sähkösuunnitelma sisältää vain yksinkertaisen valaistussuunnittelun asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Tarkempaa valaistussuunnittelua voidaan tehdä erikseen, jos esimerkiksi halutaan korostaa jotakin asioita esimerkiksi myymälässä. Nykyään myös älykotiratkaisut ovat yleistyneet ja esimerkiksi kodin tunnelmaa voidaan muuttaa vain yhtä nappia painamalla.

Viimeisempänä työnä laaditun suunnitelman avulla asiakas sai kotiinsa älykotiratkaisun, jossa liiketunnistimien avulla valaisimet syttyivät ja sammuivat automaattisesti. Samaan järjestelmään lisättiin myös muita ominaisuuksia. ”Asiakkaan mukaan muutos tuntuu pieneltä arjen helpotukselta, yksi napin painallus tai muutos sai kodin tuntumaan älykkäältä ja samalla saan säästettyä energialaskuissa, eikä tarvitse huolehtia vaatekomeron valojen sammutuksista”.

Sähkösuunnittelijan tehtävät eivät kuitenkaan rajoitu pelkkään kohteen suunnitteluun, vaan tarvekartoituksen lisäksi sähkösuunnittelijan on saatava tarpeelliset tiedot rakennuspiirustuksista ja tulevasta liittymästä sekä varmistettava, että sähköön liittyvät suunnitelmat ovat toteutettavissa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Sähköauton latauspiste hidaslataus

Mitä hyötyä sähkösuunnitelmasta on?

Kun sähköpistokkeiden paikat ja liitännät sähkölaitteille on suunniteltu ja tilan käyttäjien tulevat tarpeet on huomioitu, on asuminen ja eläminen huomattavasti vaivattomampaa sekä koti tuntuu juuri sinulle tehdyltä!

Suunnitelman avulla myös moni pieni asia voi helpottua ja täten kodissa voi viihtyä.

Ammattilaisen tekemän sähkösuunnitelman avulla myös rakentaminen on nopeaa ja helppoa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rakennusvaiheessa ei tule vastaan ylimääräisiä muutostöitä tai suunnittelun viiveen tai puutteen takia johtuvia asennusvirheitä.

Sähkösuunnitelmasta on myös hyötyä sähköurakan kilpailuttamisen aikana. Suunnitelmien avulla tarjouksista tulee paljon vertailukelpoisempia ja näin kiinteistön rakennuttaja voi vertailla tarjouksia keskenään ja valita oikean kumppanin elämänsä tärkeintä asiaa tehdessään.

Ota nämä asiat huomioon

  1. Kokenut sähköurakoitsija suunnittelee asiakkaalle parhaan ja kustannustehokkaimman kokonaisratkaisun
  2. Oikeat ratkaisut säästävät rahaa. Hyvällä sähkösuunnitelmalla voidaan löytää merkittäviä säästöjä esimerkiksi rakennusvaiheessa
  3. Mieti millaisen kodin haluat? Tarvitsetko älykkyyttä kotiin ja mitä se voisi juuri sinulle tarkoittaa
  4. Ota huomioon muutokset. Kiinteistön muuttuviin tarpeisiin kannattaa varautua. Vaikka et vielä investoisi, esimerkiksi sähköauton lataukseen, niin ota varaukset sähkösuunnittelijan kanssa huomioon
  5. Mikä ratkaisu olisi paras minun kotiini? Sähkösuunnittelija tuntee erilaisia ratkaisuja ja tuotteita sekä osaa auttaa sinua projektissasi eteenpäin.

Kysy sähkösuunnitelmasta ja ota yhteyttä

Toteutamme sähkö-, valaistus- ja aluesuunnitelmia tarpeittesi mukaan, työ voi olla myös pieni tai suunnitelma voidaan dokumentoida jo tehdyn asennuksen jälkeen. Sähköalan kokeneena ammattilaisena pidän huolen, että kaikki sähköön liittyvät määräykset tulevat täytetyiksi ja voit kysyä neuvoa myös urakan aikana.