Hyvin suunniteltu toteutus on kuin puoliksi tehty, näin uudistettiin piha-alueen lataustolpat sähköautoja varten Espoon Nupurissa

Sähköauton latauspiste hidaslataus
Sähköauton latauspiste lukittuna

Mistä sähköautojen latauspisteiden suunnittelussa lähdettiin liikkeelle?

Talonyhtiössä tehtiin kattava nykytilan kartoitus, jonka avulla voitiin selvittää, soveltuuko kiinteistön sähköliittymä ja pääkeskus sähköauton lataamista varten ja mietittiin millaisia ratkaisuja yhtiöön voidaan toteuttaa ehdot huomioon ottaen.

Kartoitus perustuu kohteesta saatavilla oleviin sähkösuunnitelmadokumentteihin sekä erikseen sovittuun kohdekäyntiin, jonka avulla kartoitettiin kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisumahdollisuudet sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi.

Näin tehtiin myös referenssikohteessa 10 asunnon taloyhtiössä Espoon Nupurissa.

”Selvityksen pohjalta ToKi sähkö teki taloyhtiölle kattavan kirjallisen raportin, jonka perusteella valitsimme sopivimman ja kustannustehokkaimman latausratkaisun taloyhtiöllemme tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Latausasemien suunnittelussa mietittiin sekä olemassa olevaa autokantaa, kustannuksia että tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä, jonka vuoksi päädyimme hybridilataustolppiin”.

Talonyhtiössä päätettiin rakentaa sähköautojen latauspisteet EVPIKE PRO- latausasemalla, jolla voi korvata pienellä vaivalla asuinkiinteistöjen parkkialueiden vanhat lämmitystolpat ilman kaapeloinnin ja keskuksen uusimista.

Latausaseman etuna on, että siitä voidaan valita joko lataus- tai lämmitystoiminto samasta kotelosta ja täten mallit soveltuvat sekä lataukseen että lämmitykseen. Näin myöskään minkään ei tarvitse muuttua nykyiseen autojen lämmitysratkaisuun nähden.

Tuotteissa on digitaalinen kellokytkin sekä vaihtokytkimet molemmilla lähdöillä, joiden avulla voidaan valita haluttu toiminto ja kWh-mittarilla mitataan vain lataukseen kulutettu energia.

Näin tolpista saatiin pitkäikäisiä, kun autokanta uusiutuu hiljalleen, kertoi hallituksen puheenjohtaja

Sähköauton latauspiste, luukku auki. Hidaslataus sekä lämmitys kellolla

Latausjärjestelmän hankinta on syytä aloittaa aina kartoituksella

Sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen määrät kasvavat nyt huimaa vauhtia ja täten sähköautojen latauspaikkoja rakennetaankin nyt ennätys kovaa vauhtia.

Usein ei kuitenkaan tiedetä, että tavallista pistorasiaa ei ole suunniteltu sähköauton lataamista varten jatkuvassa käytössä.

Mikäli kotitalouspistorasiaa aikoo käyttää sähkö- tai hybridiauton lataamiseen, tulisi pistorasia tarkastuttaa aina sähköalan ammattihenkilöllä.

Ammattilainen tarkistaa kaapelireitin ja pistorasian kunnon silmämääräisesti sekä varmistaa asennustesterillä, että oikosulkuvirta on riittävä suojalaitteen toiminnan kannalta ja pistorasian suojajohdinpiiri on ehjä.

Mikä on nykytilan kartoitus?

Nykytilan kartoituksessa selviää lataustarpeet, kohteen sähkötekniset soveltuvuudet ja toteutustavat sähköautojen lataamista varten.

Kartoituksen avulla esimerkiksi talonyhtiö saa tarvittavat lähtötiedot hankkeen aloittamiselle ja voivat täten lähteä miettimään toteutusta ja erilaisia ratkaisuja sähköautojen lataamista varten.

Suoritetun kartoituksen pohjalta tehdään aina yhteenveto ja raportti tilaajalle.

Sovimme käynnin ja teemme kartoituksen, jonka jälkeen saat sähköpostitse raportin sekä ehdotuksen miten toimiva latausjärjestelmä toteutetaan juuri teidän tarpeet huomioiden.

Mitä kartoitus sisältää:
• Kiinteistön sähköjärjestelmän soveltuvuuden lataamiseen
• Sähkötekniset mittaukset ja aistinvaraiset havainnot
• Yhteenvedon ratkaisuista

Lue myös artikkelimme 6 askelta sähköauton latauspisteen hankintaan taloyhtiössä