Maailman muuttuvien tilanteiden takia moni on hankkinut pikaisesti sähköauton. Odotat kuumeisesti uuden auton saapumista, mutta tärkein asia on jäänyt selvittämättä: miten hoidan auton latauksen?

Kaiken hankinnan keskellä on myös hyvä aloittaa latauspisteen hankinta ajoissa. Rakentamiseen ja vaatimuksiin on hyvä muistaa tutustua ja erityisesti viime vuonna voimaan tullut taloyhtiöiden latausvalmiutta koskeva lainsäädäntö voi aiheuttaa joillekin harmaita hiuksia. Yksinkertaisesti lainsäädäntö, kun velvoittaa taloyhtiöitä toteuttamaan autopaikoille latausvalmiuden, jos taloyhtiössä on vähintään viisi pysäköintipaikkaa.

Lisäksi yhtiön tulisi selvittää onko jotain erityistä, mitä hankinnassa pitäisi huomioida ja kuka maksaa kulut missäkin tilanteessa? Saat vastaukset hankintaan liittyviin kysymyksiisi lukemalla artikkelin loppuun.

Sähköauton latauspiste hidaslataus

1) Ota aina yhteys isännöitsijään

Hankkiessasi sähköautoa ja haluaisit ladata autoasi omalla autopaikallasi, ota yhteys isännöitsijään. Mikäli teidän yhtiössänne ei ole yhtään latauspaikkaa, kannattaa isännöitsijältä kysyä, onko sähköauton latausasemien hankinnasta ollut keskustelua esimerkiksi yhtiökokouksessa tai onko taloyhtiön sähköjärjestelmän sopivuudesta tehty jo nykytilan kartoitusta?

Mikäli nykytilan kartoitusta ei ole tehty, tulee asia käsitellä ensin taloyhtiön yhtiökokouksessa, jonka jälkeen yhtiö voi isännöitsijän avustuksella tilata kartoituksen.

Lisäksi on hyvä selvittää, onko taloyhtiölle tehtyä kyselyä tarpeista tulevaisuuteen peilaten. Tarpeet on hyvä selvittää ennen nykytilan kartoittamista esimerkiksi kyselyllä. Samalla selvitys toimii yhtiölle ja itse kartoituksen tekijälle hyvänä lähtötietona.

Vaikka prosessi lähtisi vasta liikkeelle, muista kuitenkin ilmoittaa isännöitsijälle kirjallisesti kartoituksen ja latauslaitteiden tarpeesta. Vasta tämän jälkeen isännöitsijä ottaa yhteyttä taloyhtiön hallitukseen ja näin käsittely lähtee yhtiössänne eteenpäin.

 

2) Yhtiöön tilataan nykytilan kartoitus

Hienoa, olet päässyt eteenpäin hankinnassa. Yhtiössänne on nyt pidetty yhtiökokous ja kokouksessa on päätetty, että tilataan kartoitus latausjärjestelmään selvittämistä varten.

Toimija on valittu kartoitukseen liittyen ja kartoituskin on jo sovittu. Kartoituksen avulla selvitetään taloyhtiön lataustarpeet, kapasiteetit ja eri toteutustavat sähköautojen lataamiseen liittyen. Kartoituksen avulla saadaan tarvittavat lähtötiedot hankkeen aloittamiselle ja tarkemmalle suunnittelulle.

Suoritetun kartoituksen pohjalta tehdään aina yhteenveto ja raportti. Nykytilan selvityksemme perustuu kohteesta saatavilla oleviin sähkösuunnitelmadokumentteihin sekä erikseen sovittuun kohdekäyntiin, jonka avulla voimme kartoittaa kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisumahdollisuudet sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi.

Lue lisää tietoa raportin sisällöstä ja kartoitusvaihtoehdoista

 

3) Mieti ratkaisua, konsultoi ja kilpailuta

Kartoituksen toteuttamisen jälkeen taloyhtiö tietää, millainen latausjärjestelmä taloyhtiöön on mahdollista toteuttaa ja näin ratkaisussa voidaan edetä suunnittelu vaiheeseen.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä ratkaisua tarkemmin ja pyytää apua esimerkiksi konsultoinnin muodossa. Konsultointia voi käyttää myös esimerkiksi tarjousten vertailussa apuna.

Toteuttamista varten on hyvä pyytää tarjouksia useammalta toimijalta, jotta hintataso saadaan tarkasti tietoon.

 

4) Latauspisteen hankinta ja päätös

Latauspisteet voidaan hankkia joko yksin tai yhteisenä hankinta. Päätös riippuu yhtiön valinnasta.

Latauspisteen hankinta yksin osakkaan toimesta:
Sähköauton latauspisteitä on mahdollista hankkia ilman operaattoria tai operaattori voimin.

Hankintaa tehdessä on kuitenkin hyvä muistaa, että latauslaitteissa on eroja ja samoin on myös operaattori toimijoissa. Hankinnassa on hyvä miettiä, miten toimintaa hoidetaan ja onko yhtiöön tulossa myös muita latauspisteitä ja olisiko yhtiön hyvä hankkia samantoimijan laitteita useampia. Hankkiessa kerralla useamman latauspisteen, voitte säästää myös asennuskustannuksissa. Hankinnassa kannattaa kuitenkin aina miettiä millaisen latauslaitteen haluaa ja miten se suhtautuu tehtyyn kartoitusraporttiin.

Muista myös ilmoittaa hankinnasta erikseen isännöitsijälle, näin koordinointi on helpompaa ja tämä helpottaa myös asennusprosessin aloittamisessa.

Sähköauton latauspiste taloyhtiön yhteisenä hankintana:
Kun taloyhtiö hankkii latauslaitteita yhteisesti, katetaan kustannukset yleensä yhtiövastikkeesta ellei muuta ole sovittu.

Jotta hankinta voidaan tehdä tai siinä voidaan edetä, on pidettävä jälleen yhtiökokous, jossa sovitaan asioista. Yhtiökokouksessa yli 50 % osallistujista on kannatettava latauslaitteiden hankintaa yksimielisesti.

Yhtiön kannattaa hankintaa tehdessä myös miettiä järkevää toimijaa ja miksei tilata jopa erillistä konsultointiapuakin projektin saattamiseksi maaliin. Konsultointia ja apua hankintaan kannattaa aina tilata niin sanotusti puolueettomalta osapuolta. Näin taloyhtiö varmistuu, että sähkötyöt toteutetaan hyvän asennustavan ja säädösten mukaisesti. Katso kohdasta 6 lisätietoa Ara-tuesta.

 

5) Pyydä lupaa asentamiseen

Kun suunnitelmat on valmiina ja hintataso on selvillä, pyydetään seuraavaksi lupaa latauspisteen asentamista varten. Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisena taloyhtiön hallitukselle sekä isännöitsijälle.

Pyyntöä varten riittää osakkaan tiedot ja tiedon siitä, mille autopaikalle haluaisit asentaa latauspisteen. Taloyhtiön hallitus kysyy tarvittavia lisätietoja tarvittaessa. Luvan saatuasi ilmoita valitulle urakoitsijoille tiedot. Huom. Latauslaitteita ei saa asentaa ilman taloyhtiön lupaa.

 

6) Hae ARA tukea

Latauslaitteiden hankintaa taloyhtiöihin tukee asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. ARA:n avustus on tällä hetkellä 35 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle.

Huom. Tuki ei päde yksittäisen asukkaan latauslaitteen hankinnassa. Tukeen laskettavia hankkeen avustettavia kustannuksia ovat:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit
  • rakentamiseen liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Lue lisää ARA-tuesta sähköautojen latausinfran rakentamiseen